Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 9, 12 dhe 13 kat, Rruga Reshit Collaku, Prane Shallvareve | Ndërtim Montim e Re | 2020

Objekti: "Godine banimi dhe sherbime 9, 12 dhe 13 kat, me 4 kat parkim dhe sherbim nentoke, ne Rrugen "Reshit Collaku", Tirane

Zhvillues: Shoqëritë "KASO" sh.p.k; "Ndërtim Montim e Re" sh.p.k
Shoq. Ndërtuese: "Ndërtim Montim e Re" sh.p.k
Arkitekt: ATELIER 4
Konstruktor: Ing. Erjon Petriti
Ing Elektrik: Ing. Deshira Mena
Ing Mekanik: Ing. Spiro Drita
Supervizor: Ing. Arta Tani
Drejtues Teknik: Ing. Beqir Shehu

Kohëzgjatja e punimeve: 48 muaj
Data e përfundimit të punimeve: 17.03.2024
Cel: 069 60 60 660/ 068 20 88 505

Me shume projekte ne Shqiperi