Secondary Adv

2 Godina banimi dhe sherbime 9 kat me 1 kat parkim nentoke, Rruga e Dibres | SHEHU CONSTRUCTION | 2020

2 Godina banimi dhe sherbime 9 kat me 1 kat parkim nentoke, ne Rrugen e Dibres, me zhvillues dhe subjekt ndertues: Shoqeria "SHEHU CONSTRUCTION" Sh.p.k

Shoqëria ndërtuese: "SHEHU CONSTRUCTION" Sh.p.k
Drejtues Teknik: Ing. Dhimiter Papa
Zbatuesi i punimeve: Ing. Dilaver Kurti
Mbikqyrësi i punimeve: Shoqeria "ARENA Mk"
Projektues:  VARKA arkitekture- Ark. Marioara Pollo
Fillimi i punimeve: 8 maj 2018
Mbarimi i punimeve: 8 maj 2021

Me shume projekte ne Shqiperi