Secondary Adv

Godine sherbimi dhe banimi 8 kate dhe 2 kate nentoke, Rruga Rreshit Petrela, Ish Stacioni i Trenit | USLUGA shpk | 2020

Godine sherbimi dhe banimi 7, 8 kate me 2 kate nentoke; Godine sherbimi dhe banimi 4, 7 dhe 8 kate me 3 kate nentoke; Godine sherbimi dhe banimi 8 kate dhe 2 kate nentoke. Adresa: Rruga "Rreshit Petrela", Tirane

Zhvillues dhe Subjekt ndërtues: USLUGA shpk
Drejtues Teknik: Ing. Ilir Llabani
Mbikqyrës i punimeve: Gentjan Karaj
Projekti Arkitektonik" Studioarch4 shpk
Projekti Konstruktiv: Ing. Mimoza Boraj
Arkitekt kantjeri: Ark. Gejsu Selimi

Kontakt: +355 69 208 0242

Me shume projekte ne Shqiperi