Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 2 dhe 9 kat me 1 kat nentoke, Bulevardi Blu, Kamez | Bushgjokaj shpk | 2020Zhvilluesi: Bushgjokaj shpk
Investitor: Bushgjokaj shpk
Drejtuesi Teknik: Ing. Rapush Zyka
Zbatues i punimeve: Skender Leka
Mbikqyresi i punimeve: Ing. Vilson Kulla
Projektues Arkitekt: Njasel Cico
Konstruktori: Arkon Studio

 

Fillimi i punimeve: 20.05.2020
Perfundimi i punimeve: 19.05.2023

 

Adresa: Rruga "Bulevardi Blu", Lagjja Nr.3 Bashkia Kamez. Mob: +355 68 20 25 352

Me shume projekte ne Shqiperi