Secondary Adv

Godine polifunksionale, Rruga Mine Peza | Nova Construction-2012 | 2020

Godine polifunksionale, me vendodhje ne rrugen "Mine Peza"

Zhvillues: Nova Construction-2012 sh.p.k
Subjekti Ndërtues: Nova Construction-2012 sh.p.k, LTD-CO sh.p.k
Drejtues Teknik: Ing. Rasim Jata, Ing. Elvis Uku
Arkitektura: ARCHEA ASSOCIATI, Ark Kleant Bibolli
Konstruksion: Ing, Dhimitër Papa, Ing. Armeda Gramos
Mbikqyrës Punimesh: Erald- G sh.p.k

Fillimi i punimeve 23.07.2020
Afati i punimeve: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi