Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 1 dhe 8 kat me 1 kat nentoke, Bulevardi Blu, Kamez | BI Construction shpk | 2020

Godine banimi dhe sherbimi 1 dhe 8 kat me 1 kat nentoke

Subjekti Ndertues: "BI Construction" sh.p.k
Zhvillues: "BI Construction" sh.p.k dhe "Dael Construction" sh.p.k
Drejtues Teknik: Gentian Polena
Projektues: "HMK"
Supervizor: Raif Lumi
Leja ndertimit date: 30/07/2020
Kohezgjatja e punimeve: 24 muaj

Kontaktoni: +355 67 20 43 888

Me shume projekte ne Shqiperi