Secondary Adv

Projekti Stairway to the sky, Rruga Brigada e 8, Ish-Bllok | Metro Design | 2020

Godine banimi dhe sherbimi 2, 10, 11, 12 dhe 13 kate me 3 kate parkim nentoke

Zhvillues dhe Subjekt ndërtues: Shoqëria "Metro Design" sh.p.k
Drejtues Teknik: Inxh. Arjan Cukaj
Mbikqyrës i punimeve: Inxh. Andon Frrokaj
Projekti Konstruktiv: "T.T-SOIL & EARTHQUAKE cONSULTING", Inxh. Neritan Shkodrani
Projekti Arkitektonik: "ANK  ARCHITECTURE", Ark. Albana Kocollari
Projekti i impjantit elektik: Inxh. Deshira Mena, Kejsi 05
Projekti Mekanik: Inxh. Kristaq Kali, Echostar
Projekti kunder zjarrit: Inxh Alfred Lako
Designed by: Arch. Nicola Ghilardi

Data e fillimit te punimeve: 18.02.2020
Kohezgjatja e punimeve: 60 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi