Secondary Adv

Godine Banimi dhe sherbimi 8 dhe 10 kat, me 2 dhe 3 kat parkim nentoke, Yzberisht | Llanaj Ndertim | 2021

Godine Banimi dhe sherbimi 8 dhe 10 kat, me 2 dhe 3 kat parkim nentoke" Yzberisht, Tirane

Miratuar me vendim te kryetarit te bashkise dt 24.11.2020
Zhvillues: Shoqeria "Llanaj Ndertim"sh.p.k
Subjekt Ndertues: Shoqeria "Llanaj Ndertim"sh.p.k
Drejtues teknik: Ilirjan Armiri
Grupi i projektimit:
Projekti Arkitektonik: "ECODESIGN" ; ark.Elton Sulejmani  ; ark.Ogri Mane
Projekti Konstruktiv: "2xke-studio" ; ing.Kliton Osmani
Supervizor:Shoqeria;"E.N.E STUDIO"
Afati kohor 72 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi