Secondary Adv

DOGANA 2020 - Strukture banimi dhe sherbime 7 kat dhe 1 kat parkim nentoke | Euro Beton 2005 | 2021

DOGANA 2020 - Strukture banimi dhe sherbime 7 kat dhe 1 kat parkim nentoke

Shoqeria Ndertuese: Euro Beton 2005 sh.p.k
Investitor: Euro Beton 2005 sh.p.k
Grupi i Projektimit: A7designStudio
Drejtues Ligjor: Yllka Sula
Drejtues Teknik: Miranda Dyrmishaj(Bejko)
Supervizor: NET-GROUP
Konstruktor: Ing.Elona Kola
Data e Perfundimit te Punimeve: 10.12.2023

Me shume projekte ne Shqiperi