Secondary Adv

Rikonstruksioni i maternitetit Mbreteresha Geraldine | 2021

Emertimi i objektit: Rikonstruksion i godinave te maternitetit "Mbreteresha Geraldine" dhe ndertimi i ri 3 kat.
Autoriteti kontraktues:  Ministria e Shendetesise dhe mbrojtja Sociale
Projektuesi: Instituti i Ndertimit
Sipermarresi i punimeve: BOE, Agikons shpk, BE-IS shpk
Drejtuesi teknik i sipermarresit: Armand Rama, Martjan Deda
Mbikeqyresi i punimeve: BOE: Atelier 4 shpk, ArchiMED.SPS shpk
Vlera e projektit: 466'395'123.98 leke pa tvsh
Kohezgjatja e punimeve: 36 muaj 

Me shume projekte ne Shqiperi