Secondary Adv

Godine Sherbimi dhe banimi 3, 5 kate dhe 7 kat ne rrugen Asim Vokshi (Rreshit Petrela) | USLUGA shpk | 2021

Godine Sherbimi dhe banimi3,5 kate dhe 7 kat, me 2 kat parkimi nentoke(G01) ne rrugen "Asim Vokshi"(Rreshit Petrela)

Zhvillues dhe subjekt ndertues: Usluga shpk
Drejtues Teknik: Ing.Ilir LLabani
Mbikqyres i Punimeve: Ing.Gentjan Karaj MK.3548
Projekti arkitektonik: STUDIOARCH4 shpk
Projekti konstruktiv: Arkonstudio shpk
Arkitekt kantjeri: Ark.Gejsu Selimi

Me shume projekte ne Shqiperi