Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 6,9 dhe 10 kate ne rrugen Besim Imami | KLAR shpk | 2021

Godine banimi dhe sherbimi 6,9 dhe 10 kate me 2 kate parkim nentoke ne rrugen Besim Imami, Tirane

Zhvillues dhe subjekt ndertues: Shoqeria"KLAR" sh.p.k
Drejtues teknik: Ing.Artan Kulli
Drejtues i punimeve: Ing.Artan Kulli
Projekti Arkitektonik: Ark.Nertila Aligjoni
Projekti Konstrukiv: Msc.Ing.Erald Kerluku
Mbikqyresi i punimeve: Shoqeria"AD&IS"
Perfundimi i punimeve: 18 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi