Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbime 2,8 dhe 9 kat ne rrugen Dritan Hoxha - B83 shpk | B83 shpk | 2021

Godine Banimi dhe Sherbime 2,8 dhe 9 kat, me 2 kat parkim nentoke, ne rrugen "Dritan Hoxha" me subjekt zhvillues dhe ndertues "B83" sh.p.k

 

Shoqeria Ndertuese: B83 sh.p.k
Drejtuesi Teknik: Kledia Mihali
Mbikqyrsesi i punimeve: Qirjako Gjergo
Elektrike: Kejsi-05
Hidraulike: 6D-Plan
Projektues: Gjergji Terova ; Dardan Vukaj ; Albano Guma
Konstruksione: V&C Studio
AFATI I PUNIMEVE: 36 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi