Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi 6 dhe 8 kat ne rrugen Dervish Hekali | L.K. & C.T.D, INTEGRIS | 2021

Godine Banimi dhe Sherbimi 6 dhe 8 kat me 2 kat parkimi nentoke ne rrugen"Dervish Hekali", Tirane

 

Subjekti ndertues: L.K.&C.T.D SHPK
Ndertues dhe zhvillues: L.K.&C.T.D shpk dhe INTEGRIS shpk
Arkitektura: ARK:Linda Loka
Konstruktor: Ing.Bledar Lamce
Drejtues Teknik: Ing.Astrit Tartari ; Ing.Xhoxhi Bucka
Mbikqyres i punimeve: Ing.Vahide Gruda
Kohezgjatja e punimeve: 30 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi