Secondary Adv

Objekt magazinimi dhe sherbimi 1 dhe 2 kat, Mezez | Sterkaj shpk | 2021

Objekti: "Objekt magazinimi dhe sherbimi 1 dhe 2 kat"
Pronari\Zhvilluesi: Z.Bari Shima
Subjekti ndertues: "Sterkaj" sh.p.k
Projekti Arkitektonik: Taulant sh.p.k
Projekti konstruktiv: Taulant sh.p.k; Ing.Egert Spahiu; Ing.Kledis Skonja
Mbikqyresi i punimeve: Taulant sh.p.k
Afati i realizimit te punimeve: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi