Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 3,5,7,8,9 dhe 11 kate ne rrugen Tefta tashko | LIM-EM shpk | 2021

 

"Godine banimi dhe sherbime 3,5,7,8,9 dhe 11 kate, me 2 kate parkimi nentoke"

Zhvillues dhe subjekt ndertues: Shoqeria "LIM-EM" sh.p.k
Drejtues Teknik: Msc.Ing. Erald Kerluku
Drejtues i Punimeve: Ing. Bledar Nezha
Projekti arkitektonik: Ark. Nertila Aligjoni
Projekti konstruktiv: Erald Kerluku
Mbikeqyresi i punimeve: Ing.Suljemani Shemsiu
Perfundimi i punimeve: 18 Muaj
Kontakt: +355696003003 ; +355697020007

Me shume projekte ne Shqiperi