Secondary Adv

Godine banimi, Hotelerie dhe Sherbime 16 dhe 17 Kat me 5 Kat nentoke, Rruga Medar Shtylla | Nova Construction 2012 | 2021

Godine banimi, Hotelerie dhe Sherbime 16 dhe 17 Kat me 5 Kat nentoke me vendodhje Rruga Medar Shtylla, Bashkia Tirane.Zhvillues dhe subjekt ndertues: 'Nova Construction' 2012 shpk
Drejtues teknik: Ing. Elvis Uku
Projektues: Dalmat Architecture
Projekt zbatimi: Ark. Kleant Bibolli
Konstruksioni: Ing. Dhimiter Papa
Konstruksioni: Ing. Armeda Gramos
Mbikqyres punimesh: 3E-K Consulting
Fillimi i punimeve: 27.08.2021
Afati i punimeve: 60 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi