Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 3,5,7 dhe 11 kat ne rrugen Komuna e Parisit, Tirane | EVISA CONSTRUCTION shpk | 2021

OBJEKTI: GODINE BANIMI DHE SHERBIME 3,5,7 DHE 11 KAT ME 2 KAT PARKIM NENTOKE, NE RRUGEN "KOMUNA E PARISIT", TIRANE

Zhvilluesi: GJ&E sh.p.k ; EVISA CONSTRUCTION shpk ; DERVENI shpk ; GEARED shpk ;
Shoqeria ndertuese: EVISA CONSTRUCTION shpk
Arkitekt: ATELIER 4
Konstruktor: DIANA LLUKA
Ing. Elektrike: FISHTA ELECTRIC shpk
Ing. Mekanike: HYDRO & ENERGY shpk
Supervizor: Nexhmi Shtini
Drejtues teknik: Simon Proko
Kohezgjatja: 36 Muaj
Tel: +355 67 20 66 471
 

Me shume projekte ne Shqiperi