Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 1, 4 dhe 6 kat me 1-5 kat parkim dhe sherbime nentoke, Kopshti Zoologjik | SALILLARI shpk | 2021

GODINE BANIMI DHE SHERBIMI 1, 4 DHE 6 KAT ME 1-5 KAT PARKIM DHE SHERBIME NENTOKE, PRANE LIQENIT TE THATE, KOPSHTIT ZOOLOGJIK, SELITE

 

Subjekt ndertues: SALILLARI shpk
Projektues: XPlan Studio
Projektues konstruktor: Ing. Dhimiter Papa
Mbikqyres i punimeve: IKN shpk
Drejtues teknik i punimeve: Ing. Dorian Elezi

Me shume projekte ne Shqiperi