Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 4, 6 dhe 8 kate me 3 kate parkim nentoke, Rruga e Dibres, Farmacia 10 | IL BONCE shpk | 2021

Godine banimi dhe sherbimi 4, 6 dhe 8 kate me 3 kate parkim nentoke

Zhvillues: Shoqeria ''IL BONCE'' shpk
Projektues: X-PLAN STUDIO shpk
Drejtues teknik: Ing. Liljana Huso
Supervizor: Ing: Naim Baci
Konstruktor: Ing. Armeda Gramos
Subjekt ndertues: Shoqeria ''IL BONCE" shpk

Me shume projekte ne Shqiperi