Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 7 dhe 8 kat me 2 kat parkim nentoke ne rrugen Xhanfize Keko, Porcelan | AL-ING CONSTRUCTION | 2021

Dergoji email
kompanise

GODINE BANIMI DHE SHERBIME 7 DHE 8 KAT ME 2 KAT PARKIM NENTOKE, NE PRONE TE Z. SKENDER LENA
AL-ING CONSTRUCTION shpk

AL-ING CONSTRUCTION PORCELAN APARTAMENTE NE SHITJE
AL-ING CONSTRUCTION PORCELAN APARTAMENTE NE SHITJE
AL-ING CONSTRUCTION PORCELAN APARTAMENTE NE SHITJE

 

AL-ING CONSTRUCTION PORCELAN APARTAMENTE NE SHITJE
AL-ING CONSTRUCTION PORCELAN APARTAMENTE NE SHITJE
AL-ING CONSTRUCTION PORCELAN APARTAMENTE NE SHITJE

 

Detaje rreth projektit

 ADRESA: Rruga Xhanfize Keko, Njesia Strukturore, TR/288, Tirane

ZHVILLUES: Shoqeria AL-ING CONSTRUCTION shpk

SUBJEKT NDERTUES: AL-ING CONSTRUCTION shpk

DREJTUES TEKNIK: Ing. Frida Sherko

PROJEKTI ARKITEKTONIK: Prof. Dr. FLORIAN NEPRAVISHTA

PROJEKTI KONSTRUKTIV: Ing. Dhimiter Papa ; Ing. Kristaq Kali

MBIKQYRESI I PUNIMEVE: Ing. Dhimiter Papa ; Ing. Kristaq Kali

Afati kohor i lejes: 60 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi