Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 5-7-9 dhe 11 kat me 2 kate parkim nentoke, Rruga e Dafinave, ish Fusha e Aviacionit | EB CONSTRUCTION | 2021

Godine banimi dhe sherbime 5-7-9 dhe 11 kat me 2 kate parkim nentoke, Rruga e Dafinave, Ish Fusha e Aviacionit

 

Zhvillues: EB Construction shpk dhe AgroRoma 2019 shpk
Ndertues: EB Construction shpk
Projektues: X-Plan Studio
Drejtues teknik: Ing. Enea Kola
Mbikqyres punimesh: Elvira Kuri

Me shume projekte ne Shqiperi