Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 10 kate, 3-8 kate me pasazh 2, me 4 kate nentoke ne Rrugen Ndre Mjeda | SHYZE shpk | 2021

Godine banimi dhe sherbimesh 10 kate, 3-8 kate me pasazh 2, me 4 kate nentoke ne Rrugen Ndre Mjeda

 

Projektues: ERE Architecture & Construcion ; HENARS-ENGINEERING ; Ing. Helidon Kokona
Zhvillues: G-KAM
Subjekti ndertues: SHYZE shpk

Me shume projekte ne Shqiperi