Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 1,6 dhe 8 kate, ne rrugen Loni Ligori | Geo Construction | 2021

 

Zhvillues dhe ndertues: Geo Construction
Projektues:"V-Construction" shpk
Mbikqyres: ArchSpace Studio
Fillimi i punimeve:Tetor 2020
Perfundimi i punimeve:Prill 2022

Me shume projekte ne Shqiperi