Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 3,4,6 dhe 8 kate ne rrugen Fusha e Aviacionit 2021 | Beni S.2015 shpk | 2021

Godine banimi dhe sherbimi 3,4,6 dhe 8 kate me 2 kate parkim nentokesore, ne rrugen e Dafinave prane Fushes se Aviacionit


Shoqeria ndertuese dhe investitor: "Beni S.2015"shpk
Mbikqyresi i punimeve: Lorenc Bega
Projektues: Ark. Jetnor Memlikaj, Ark.Ilgen Cela
Zbatimi: Dritan Gjoni

Me shume projekte ne Shqiperi