Secondary Adv

Kompleks me 3 godina banimi dhe sherbimi 4 kate me 1 kat parkim nentoke | Shehu Construction shpk | 2021

3 godina banimi dhe sherbimi 4 kate me 1 kat parkim nentoke

Zhvillues & Ndertues: Shehu Construction shpk
Projekti arkitektonik: Urban Plannin & Development shpk
Projekti konstruktiv: 2XKE Studio
Mbikqyresi i punimeve: ARENA-MK
Fillimi i punimeve: 18.11.202
Perfundimi i punimeve: 18.11.2023

Me shume projekte ne Shqiperi