Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 1,6 dhe 7 kat me 2 kat parkim nentoke, Rruga Ali Shefqeti, Shkoze | Al Point Studio | 2021

Godine banimi dhe sherbimi 1,6 dhe 7 kat me 2 kat parkim nentoke, Rruga Ali Shefqeti, Shkoze

 

Subjekti ndertues: Al Point Studio
Drejtues teknik: Alma Dabulla
Projektues: Elena Ramizi
Konstruktor: Hydajet Tota
Mbikqyres: KEMEG KONSTRUKSION
Grupi i projektimit: Ark.Elena Ramizi, Ark. Aleksander Vasili, Ark.Arjeta Xhomara, Ark Marvi Kociu
Kohezgjatja e punimeve: 60muaj

Me shume projekte ne Shqiperi