Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 7-8 kate, me 2 kate parkimi nentoke ne rrugen Ali Demi | New Corp shpk | 2021

Godine banimi dhe shrbime 7-8 kate, me 2 kate parkimi nentoke ne rrugen Ali Demi

 

Investitor: New Corp Sh.p.k
Subjekt ndertues: New Corp Sh.p.k
Drejtues teknik: Roland Hajro
Projekti arkitektonik: Eluerta Shkurtaj
Projekti konstruktiv: Infinite RS Consulting
Projekti Elektrik dhe hidraulik: Mandi 1
Mbikeqyres i punimeve: Gama Consulting Engineers
Data e fillimit te punimeve: 22.12.2020
Afati i lejes se ndertimit: 43 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi