Secondary Adv

Godine Banimi dhe sherbimi 5,6,7 kat mbi toke, 2 kate nentoke ne rrugen Hekuran Mara, Tregu Elektrik | Lugano shpk | 2021

Godine Banimi dhe sherbimi 5,6,7 kat mbi toke, 2 kate nentoke ne rrugen Hekuran Mara, Tregu Elektrik

 

Zhvillues dhe subjekt ndertues: Shoqeria Lugano shpk
Drejtues teknik: Ing.Vangjel Pasko
Projekti arkitektonik: ark.Dervish Bilali
Projekti konstruktiv: Ing.Dhimiter Papa. Ing.Kristaq Kali
Mbikeqyres Punimesh: Ing. Kamber Hasanaj
Afat Kohor i perfundimit te punimeve: 24 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi