Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 7, 8 dhe 9 kat me 2 kat parkimi nentoke ne rrugen Don Bosko, Tirane | Eurobeton 2005 | 2022

Godine banimi dhe sherbime 7,8 dhe 9 kat, me 2 kat parkimi nentoke ne rrugen'Don Bosko', TiraneSubjekti zhvillues: Eurobeton 2005 shpk ; Ferra Construction shpk
Subjekti ndertues: Ferra Construction shpk
Drejtues teknik: Ing.Vitori Troka
Mbikqyresi i punimeve: "Henars Engineering"
Projekti arkitektonik: Sfera Studio
Projekti konstruktiv: Ing.Dhimiter Papa
Projekti MNZ: Ing.Armeda Gramos
Projekti h/sanitar: Ing.Kristaq Kali
Projekti elektrik: ECHOSTAR shpk
Projekti mekanik: Ing. Mimoza Grillo ; Ing.Virgjil Grillo
Raporti VNN: Dr.Ing.Alfred Lako

Me shume projekte ne Shqiperi