Secondary Adv

Hartimi i projektit dhe zbatimit te punimeve per ndertimin e Godines 22 ne zonen zhvillimore 5 Maji | Eurondertimi 2000 | 2022

 

 

Zhvilluesi: Bashkia Tirane
Ndertues: BOE "Eurondertimi 2000" shpk ; "K.A.E.XH" shpk ; "MANE TCI" shpk
Arkitekt: Atelier4
Konstruktor: Diana Lluka
Ing.Elektrike: Deshira Mena

Kohezgjatja e punimeve: 16 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi