Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi 6,7,8 dhe 9 Kat ne rrugen Hamdi Sulcebe | Inerti shpk | 2022

Godine Banimi dhe Sherbimi 6,7,8 dhe 9 Kat me 3 Kat parkim nentoke, ne rrugen "Hamdi Sulcebe"Zhvillues: INERTI sh.p.k
Investitor: INERTI sh.p.k
Administrator: Halil Muha dhe Florjn Muha
Projektues: Varka Arkitekture
Mbikqyres: TOWER shpk
Drejtor Teknik: ing.Florjan Muha

Me shume projekte ne Shqiperi