Secondary Adv

Godine Banimi 5,6,7,8 dhe 9 kat, me 2 kat parkimi nentoke ne rrugen Ali Pashe Gucia | DOMUS GROUP | 2022

Godine Banimi 5,6,7,8 dhe 9 kat, me 2 kat parkimi nentoke ne rrugen "Ali Pashe Gucia",Tirane

Ndertues: "DOMUS GROUP" SHPK
Arkitektura: A.Merja
Konstruksioni: N.Lako ; B.Malaj
Drejtor Teknik: B.Dervishi
Mbikqyres: M.Kruja
Afati i Punimeve: 24 muj
Kontakti: 069 700 5197

Me shume projekte ne Shqiperi