Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbime 1,6.7 dhe 10 kat me 2 kate parkimi nentoke ne rrugen Lucie Miloti, Tirane | BEGA-07 | 2022

Godine Banimi dhe Sherbime 1,6.7 dhe 10 kat me 2 kate parkimi nentoke

 

Adresa: Rr."Lucie Miloti",njesia administrative nr.4, Tirane.

Zhvillues: "BEGA-07" shpk
Drejtues Teknik: Ing.Gezim Malka
Zbatues i Punimeve: Nevruz Feti
Mbikeqyresi i Punimeve: "Arena MK"

Projektuesi
Arkitekt: Compass Studio ; Ark.Anita Beleri (Papajani)
Proj.MKZ: Ing. Dhimiter Beleri
Ing.Konst: Armeda Gramos ; Kristaq Kali
Ing.Elektrik: Ing.Lindita Gjeka
Ing.Hidroteknik: Ing.Lediana Dila
Ing.Mekanik: "Arkonstudio"
Kohezgjatja: 36 muaj
Kontakt: 0682030349

Me shume projekte ne Shqiperi