Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi 1 dhe 7 kat me 1 dhe 2 kat parkimi nentoke, Tirane | EURO 3D | 2022

Objekti: Godine Banimi dhe Sherbimi 1 dhe 7 kat me 1 dhe 2 kat parkimi nentoke


Zhvillues: Shoqeria"EURO 3D"shpk
Shoq.Ndertuese: Shoqeria"EURO 3D"shpk
Arkitekt: Ark.Gjergj Mehilli
Konstruktor: 2XKE-Studio
Ing.Elektrik: ECHOSTAR.shpk
Ing.Mekanik: Ing.Kristaq Kali
Supervizor: E.N.E Studio shpk
Drejtues Teknik: Ing.Ilir Bregu

Me shume projekte ne Shqiperi