Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi 9 dhe 10 kat ne rrugen Kadri Roshi (Migjeni), Yzberisht | O-KONS shpk | 2022

Godine Banimi dhe Sherbimi 9 dhe 10 kat me 2 kat parkimi nentoke dhe rikonstruksion objekti ekzistues 1 kat, ne rrugen "Kadri Roshi"(Migjeni), Yzberisht, njesia administrative Kashar, TiraneSubjekt ndertues: Shoqeria "O-KONS"sh.p.k
Zhvilluesi: Ilir Meniri(person fizik)
Arkitekt: ATELIER4
Konstruktor: Diana Lluka
Ing Elektrike: Erjon Kokoshi
Ing Mekanike: Dorian Koco
Sipermarres i Punimeve: "O-KONS"sh.p.k
Mbikqyres i Punimeve: "XH&MILER" sh.p.k
Drejtues Teknik: Medin Seferi

Me shume projekte ne Shqiperi