Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi 6,7,8 dhe 9 kat me 3 kat parkimi nentoke, ne rrugen Hamdi Sulcebe | Inerti shpk | 2022

Godine Banimi dhe Sherbimi 6,7,8 dhe 9 kat me 3 kat parkimi nentoke, ne rrugen "Hamdi Sulcebe"

Zhvillues: Inerti shpk
Investitori: Inerti shpk
Administrator: Halil Muha dhe Florjan Muha
Projektues: Varka Arkitekture shpk
Mbikqyres: TOWER shpk
Drejtues Teknik: Ing.Florjan Muha

Me shume projekte ne Shqiperi