Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbime 2,4,6 dhe 8 kat mbitoke ne rrugen Besim Alla, Yzberisht | Gjata Kons & Gena Kons | 2022

Objekti: Godine Banimi dhe Sherbime 2,4,6 dhe 8 kat mbitoke me 2 kat parkimi nentoke, ne rrugen "Besim Alla", Yzberisht, Tirane.

 

Zhvilluesi: Shoqeria"Gjata-Konstruksion"shpk ; Shoqeria"Gena Konstruksion" shpk
Arkitekt: Atelier4
Konstruktor: Armeda Gramos
Ing.Elektrike: Mario Fishta
Ing.Mekanike: HYDRO&ENERGY
Drejtuese Teknike: Naita Hazitaj
Mbikqyres: Ilir Troci ; Dhimitri Papa

Kohezgjatja e Punimeve 36 muaj
Data e Perfundimit 21.03.2025

Me shume projekte ne Shqiperi