Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 6 dhe 7 kat ne rrugen Mihal Grameno, Tirane | Gjolena shpk | 2022

Godine banimi dhe sherbimi 6 dhe 7 kat, me 2 kat parkimi nentoke, ndodhur ne rrugen"Mihal Grameno", Njesia Administrative Nr.2 Tirane

 

Zhvillues: Shoqeria "Gjolena" shpk
Projektues: X-Plan Studio shpk
Drejtues Teknik: Ing.Albano Janku
Supervizor: Kamber Hasanaj
Konstruktor: Ing.Armeda Gramos ; Ing.Kristaq Kali
Subjekt Ndertues: Shoqeria "Gjolena" shpk

Me shume projekte ne Shqiperi