Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimesh ne rrugen Lluke Kacaj, Tirane | 2-End shpk | 2022

Godine Banimi dhe Sherbimesh 3,4,5,7 dhe 8 kate me 1 kat parkim nentoke
Njesia Bashkiake nr.4, ne rrugen "Lluke Kacaj",Tirane

 

Ndertues: "2-End"shpk
Investitor: "2-End"shpk
Projekti Arkitektonik: Ark.I.Hasa
Projekt Konstruktiv: Inxh.B.Lamce
Supervizor Punimesh: Inxh.s.Koci
Zbatues Punimesh: Inxh.V.Zguro

Fillimi i punimeve: 07/05/2021 Afati Kohor: 27 muaj
Zyra e shitjeve: 069 30 22 033

Me shume projekte ne Shqiperi