Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi ne rrugen Muhamet Gjollesha (Sulejman Delvina) | ZBOGO-JA | 2022

Plan i vendosjes per leje ndertimi per objektin"Godine Banimi dhe Sherbimi" 2,3,5,7,9, dhe 11 kat me 4 kat parkimi nentoke", te ndodhur ne rrugen "Muhamet Gjollesha" (Sulejman Delvina).Projektues: "Son Engineering & Construction" Shpk
Subjekti Ndertues: "Zbogo-ja" Shpk
Drejtues Teknik: Ing.S.Asllanaj
Mbikqyres Punimesh: Ing.Dhimiter Papa ; Ing.Ilir Troci
Subjekt Zhvillues: Shoqeria "Zbogo-ja" Shpk
Kontakt: +355 69 209 0612
Kohezgjatja e punime: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi