Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimesh 9,10,11 dhe 12 kat me parkim nentoke rrugen Jordan Misja (Mihal Hanxhari) | GENER 2 | 2022

Godine Banimi dhe Sherbimesh 9,10,11 dhe 12 kat parkim nentoke rruga"Jordan Misja"(Mihal Hanxhari), Tirane

 

Zhvillues dhe Subjekt Ndertues: "Gener 2"shpk
Drejtues Teknik: Ing.Ramadan Bunci
Drejtor Kantieri: Ing.Edmir Xhokola
Mbikqyres Punimesh: "Elba"shpkProjekti Arkitektonik: "Gener 2"shpk
Projekti Konstruktiv: "Leal Cse"shpk
Projekti Mekanik: "Gener 2"shpk
Projekti Elektrik: "Gener 2"shpk
Afati i Punimeve: 36 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi