Secondary Adv

Kompleks me 3 Godina Banimi dhe Sherbimi me parkim nentoke prane Bulevardi i Ri | GENER 2 | 2022

Kompleks me 3 Godina Banimi dhe Sherbimi 6,7,8,9,10 dhe 11 kat mbi toke dhe 2 kate nentoke prane "Bulevardi i Ri"njesia administrative nr.9, Tirane

 

Zhvillues dhe Ndertues:"GENER 2" shpk
Drejtues Teknik: Ing Ramadan Bunci


Projektuesit
Projekti Arkitektonik:"GENER 2" shpk
Projekti Konstruktiv:"LEAL CSE"shpk

Me shume projekte ne Shqiperi