Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimesh me parkim nentoke, ne rrugen Petro Korcari, Tirane | Alb-Italia Commerce, Bega-07 | 2022

Objekti: Godine Banimi dhe Sherbimesh 6,8,10,11 dhe 12 kate mbitoke, me 3 kate parkim nentoke, ne rrugen "Petro Korcari",Tirane

Zhvilluesi: "Alb-Italia Commerce"shpk ; "Bega-07"shpk
Ndertues: "Bega-07"shpk
Arkitekt: Atelier4
Konstruktor: Erjon Petriti
Ing Elektrike: Mario Fishta
Ing Mekanike: Nikolin Risilia
Supervizor: "AN Projekt"
Drejtues Teknik: Gezim Malka
Drejtues i Punimeve: Nexhip Braho ; Ardit Resulaj
Kohezgjatja e punimeve: 36 muaj
Shitjet: Phone: +355 69 20 63 884 ; +355 68 20 30 349
E-mail: bega-07shpk@hotmail.com

Me shume projekte ne Shqiperi