Secondary Adv

Godine Banimi dhe Sherbimi me parkim nentoke ne rrugen Jorgo Plaku, Tirane | Sukaj Construction | 2022

Godine Banimi dhe Sherbimi 9 kate dhe godine banimi 4 dhe 9 kate me 2 kate parkim nentoke ne rrugen Jorgo Plaku, Tirane

 

Investitor: "Sukaj Construction"
Projektuesi: "SON ENGINEERING"shpk ; Dr.Teknik: Erind Bejleri
Konstruktor: Arton Poro
Supervizor: AR-MI Projektim mbikqyrje ; Dr. Teknik: Arton Poro
Ndertues: "Sukaj Construction"
Afati: Maj 2022-Maj 2026
Nr.Kontakti: 069 70 00 888 ; 069 20 34 953

Me shume projekte ne Shqiperi