Secondary Adv

Kompleks Vila Banimi 1,2 dhe 3 kat, me 1 kat nentoke dhe mur rrethues | Fusha shpk | 2022

Kompleks Vila Banimi 1,2 dhe 3 kat, me 1 kat nentoke dhe mur rrethues

 

Subjekti Ndertues dhe Zhvillues: "FUSHA shpk"
Drejtues Teknik: Ing Besnik Lleshi
Projektues: "SON ENGINEERING & CONSTRUCTION"
Mbikqyres Punimesh: DEAN CONSULTING STUDIO"
Kohezgjatja e punimeve: 48 muaj

Shitje: +355697009790

Me shume projekte ne Shqiperi