Secondary Adv

Objekte Banimi dhe Sherbimesh me parkim nentoke ne rrugen e Barrikadave, Tirane | 2AG-Konstruksion 2014 | 2022

Objekte Banimi dhe Sherbimesh me 4,6,8,10,12,14 kate mbi toke, me tre kate parkimi nentoke ne rrugen"E Barrikadave"

 

Zhvilluesi: 2AG-Konstruksion 2014 shpk
Arkitekt: Atelier4
Konstruktor: Erjon Petriti
Ing Elektrike: Fishta Electric Shpk
Ing Mekanike: Hydro&Energy Shpk
Supervizor: INFINITE RS
Drejtues Teknik: Adrian Lika

Kohezgjatja e Punimeve: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi