Secondary Adv

SWAN RESIDENCE, Rruga Panorama, Farke | AGIKONS, SSD Invest | 2022

KOMPLEKSI SWAN RESIDENCE - Kompleks banimi 1,2 dhe 3 kate me 2 kat nentoke dhe mure rrethues

 

Subjekti Zhvillues:"SSD INVEST" shpk
Subjekti ndertues:"AGIKONS"shpk

Drejtues teknik: Robert Thanasi
Mbikqyres i Punimeve: TEV-ALBANIA
Arkitekt: AGIKONS
Konstruktor: AGIKONS

Me shume projekte ne Shqiperi