Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 8 dhe 11 kat me 2 kat parkim nentoke, Rruga e Kavajes | Arlis Ndertim | 2022

Godine banimi dhe shervimi 8 dhe 11 kat me 2 kat parkim nentoke ne prone te Gentiana Lilo dhe Altin Cela

Drejtues teknik: Ing. Elton Hyska
Supervizor: Ing. Ferzilet Hajderi
Konstruktor: Ing. Armeda Gramos

Subjekt ndertues: ARLIS NDERTIM shpk
Afati kohor: 60 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi