Secondary Adv

JEDAS shpk - Dy godina banimi dhe sherbimi me parkim nentoke, Rruga e Dafinave, Tirane | JEDAS | 2023

Dy Godina Banimi dhe Sherbimi 8 dhe 9 kat me 2 kate parkimi nentoke, rruga e Dafinave, Tirane.

Shoqeria Ndertuese: "JEDAS" shpk
Mbikqyres i punimeve: Ing.Dhimiter Papa
Drejtues Teknik: Ing.Ermira Alimehmeti
Projekti Arkitektonik: ANK Architecture
Konstruktor: Ing.Dhimiter Papa ;  Ing Armeda Gramos
Afati Kohor: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi